Periyodik Raf Kontrolü

TS EN 15635 standardına ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun periyodik raf kontrolü hizmeti vermekteyiz.

Raf Sistemlerinde

Periyodik Kontrolünün Önemi

Depo raf kontrolleri, muayene faaliyetleri arasında yer alan ekipmanların, güvenli ve amaca uygun kullanılmasını denetlemek en önemli hedefimizdir.

Şirketimiz, konusunda uzman olan mühendis personel ile TS EN 15635 standartına göre mevcut depo raflarının durumunu belirler ve teknik rapor hazırlamaktadır. Endüstriyel depo raf sistemleri lojistik süreç içinde yüksek risk ve tehlike potansiyeli  olan yerler olarak tanımlanmaktadır.

Depo sahasında risklerin yüksek olması, kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kullanılıyor olması ve yüklü olan paletlerin hareket ettirerek taşınmasınmasında kaynaklanmaktadır.  Depo rafları risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereklidir. Bu nedenle muhtemel kazakların oluşmadan önce belirlenmesi ve her biri için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği, bir iş ekipmanı olarak ele alınan depo rafları, bakanlık tarafından yetkili iş denetçileri tarafından yapılan denetimlerde periyodik kontrolleri talep edilmektedir.

TS EN 15635 standartına göre, raf sistemleri yılda bir kez uzman kişiler tarafından kontrolleri yapılmaldır.

 GENEL OLARAK KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR: 

 • Darbe yükü alan herhangi bir yapı elemanının olup olmadığının kontrolü
 • Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü
 • Taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasarlar
 • Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlak kontrolleri
 • Rafların oturduğu temelin durumu
 • Paletlerdeki yüklerin pozisyonu
 • Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun uygunluğunun kontrolü
 • İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü
 • “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü
 • Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü
 • Ayrıca, kapasitesi bellrsiz olan depo raflarının, bilgisayar destekli statik ve dinamik hesaplar yapılarak, taşıma kapasiteleri tespit edilebilmektedir.

RAF SİSTEMLERİNDEKİ KRİTİK NOKTALAR

 • Raflarda 1 metrelik mesafede; kolona dik olan ezilme, kolona yandan olan ezilme ve  kuşaklardaki ezilmeler belirli toleransları  aşmamalıdır.
 • Traverslerdeki sehim miktarları, standartta belirtilen oranları geçmemelidir.
 • Kolonların en üst noktadan yere olan eğim toleransları yine standartta belirtilmiştir.
 • Yapılan kontroller neticesinde, raflar yeşil, amber ve kırmızı olarak riskler sınıflandırılmaktadır. Buna göre gerekli aksiyonlar alınmalıdır.
 • Zemin düzlüğü, Class 300 ve Class 400 tiplerine göre, belirli toleranslar içinde olmalıdır.

Haberdar Olun

Sektördeki gelişmelerden, yeniliklerden ve firmamız hakkındaki en güncel duyurulardan haberdar olun.

Account details will be confirmed via email.