Değerlerimiz

Mühendislik bilgisi ve üretim tecrübesinin kaliteyle buluşması...

DOĞRU MÜHENDİSLİK

FELSEFEMİZ

Birinci Bölüm: Genel İlkeler

Madde 1: Etik Değerler
Firmamız, iş yapma şeklimizi etik değerlere dayandırır ve dürüstlük, saygı, adalet, sorumluluk ve şeffaflık gibi temel etik değerlere bağlı kalır.

Madde 2: Toplumsal Sorumluluk
Firmamız, toplumun bir parçası olarak, çevresel ve toplumsal sorumluluğunu bilinçli bir şekilde yerine getirir ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalır.

Madde 3: İnsan Hakları
Firmamız, insan haklarına saygı gösterir ve çalışanların, tedarikçilerin ve paydaşların haklarını korur.

İkinci Bölüm: Çalışan Hakları ve İş İlişkileri

Madde 4: Çalışan Hakları
Firmamız, tüm çalışanların insan haklarına saygı gösterir ve işçi haklarını korur. Ayrımcılığı ve zorbalığı kesinlikle yasaklar.

Madde 5: Adil İş İlişkileri
Çalışanlarımız arasında adil iş ilişkilerini teşvik eder ve işçilerin ücretlerini ve faydalarını adil bir şekilde belirleriz.

Üçüncü Bölüm: Ticaret ve Rekabet

Madde 6: Rekabet
Firmamız, rekabet hukuklarına tamamen uyar ve adil rekabeti teşvik eder.

Madde 7: Haksız Kazanç
Haksız kazanç elde etmeye yönelik her türlü eylemi reddederiz.

Dördüncü Bölüm: Çevresel Sorumluluk

Madde 8: Çevresel Koruma
Firmamız, çevreye duyarlıdır ve çevresel etkilerimizi en aza indirmek için gerekli önlemleri alırız.

Madde 9: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir iş uygulamalarını teşvik eder ve kaynakları verimli bir şekilde kullanırız.

Beşinci Bölüm: Şikayet ve Raporlama

Madde 10: Etik İhlaller
Herhangi bir çalışanın veya paydaşın etik bir ihlal gördüğü durumda, bu ihlali bildirmesi teşvik edilir ve bu tür şikayetler gizli tutulur ve adil bir şekilde incelenir.

Depolama alanınızın verimliliği için özel çözümler mi arıyorsunuz?

Haberdar Olun

Sektördeki gelişmelerden, yeniliklerden ve firmamız hakkındaki en güncel duyurulardan haberdar olun.

Account details will be confirmed via email.